top of page
eufunds.jpg

Projekta numurs: 1.1.1.1/19/A/141

Projekta nosaukums: Robotic Solutions - patiesa autonomija iekštelpu autonomiem robotiem

Projekta mērķis: turpināt autonomo tehnoloģiju attīstību līdz līmenim, kurā Robotic Solutions tehnoloģiju var pilnībā pārbaudīt reālās vides apstākļos un sākt tās ilgtermiņa komercializācijas procesus

Finansējuma saņēmējs: SIA Robotic Solutions (Reģ. Nr. 40103840761)

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta īstenošanas periods: 01.06.2020-30.11.2022

Projekta kopējās izmaksas: 2 344 898.29 EUR

ERAF finansējums: 598 085.39 EUR

SIA Robotic Solutions 2020.gada 11.maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza līgumu par projekta Nr. 1.1.1.1/19/A/141 īstenošanu.

Project number: 1.1.1.1/19/A/141

Project title: Robotic Solutions – True autonomy for indoor autonomous robots

Aim of the project: to continue the development of autonomous technologies to a level where Robotic Solutions technology can be fully tested in real-world environments and start its long-term commercialization processes.

Recipient of funding: SIA Robotic Solutions (Reģ. Nr. 40103840761)

Liaison body: Central Finance and Contracting Agency

Project implementation period: 01.06.2020-30.11.2022

Total project costs: 2 344 898.29 EUR

ERDF funding: 598 085.39 EUR

eufunds.jpg

Projekta numurs: 1.1.1.1/20/A/186

Projekta nosaukums: Clean 4.0 - paātrināt autonomu tehnoloģiju pielietojumu visā Eiropas tīrīšanas ekosistēmā.

 

Finansējuma saņēmējs: SIA Robotic Solutions (Reģ. Nr. 40103840761)

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta īstenošanas periods: 01.08.2021-31.07.2023.

Projekta kopējās izmaksas: 3 400 000 EUR

ERAF finansējums: 500 000.00 EUR

SIA Robotic Solutions 2021.gada 10.maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza līgumu par projekta Nr. 1.1.1.1/20/A/186 īstenošanu.

Project number: 1.1.1.1/20/A/186

Project title: Clean 4.0 – accelerating the adoption of autonomous technologies across the European cleaning ecosystem

 

Recipient of funding: SIA Robotic Solutions (Reģ. Nr. 40103840761)

Liaison body: Central Finance and Contracting Agency

Project implementation period: 01.08.2021-31.07.2023.

Total project costs: 3 400 000 EUR

ERDF funding: 500 000.00 EUR

eufunds.jpg

Projekta numurs: JU-L-2023/1

Projekta nosaukums: Lidar un vSLAM tehnoloģiju vienotas iekštelpu digitālās kartes

Projekta mērķis: Iespējot vienotu iekštelpu digitālo karšu izmantošanu vSLAM un Lidar tehnoloģijām.

Finansējuma saņēmējs: SIA Robotic Solutions (Reģ. Nr. 40103840761)

Sadarbības iestāde: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Projekts realizēts saskaņā ar: Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "Tehnoloģiju pārneses programma"

Projekta identifikācijas numurs: 1.2.1.2/16/I/001

Projekta īstenošanas periods: 11.01.2023. – 31.10.2023.

Projekta atbalsta finansējums: 177 174,00 EUR

SIA Robotic Solutions 2023.gada 16.janvārī ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēdza līgumu par projekta Nr. JU-L-2023/1 īstenošanu.

image.png

Robotic Solutions īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 
5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A"

5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta
instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.

Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002

Pētniecības projekta numurs: 1.17.

Projekta nosaukums: Autopilota v3 versijas izstrāde sērijveida ražošanas vajadzībām

Projekta mērķis: Izstrādāt jaunu elektroplates versiju, kuras izstrāde tiks bāzēta uz Robotic Solutions izstrādāto eksperimentālo versiju. Uzlabojumi tiks realizēti attīstības versijā, kas nodrošinās efektīvāku un precīzāku Robota darbību.

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2024. – 31.12.2024.

Projekta atbalsta finansējums: 69 250.00 EUR

bottom of page